FEKETE HARKÁLY

(Dryocopus martius)

A legnagyobb testű hazai harkály. Állománya a természetközelibb erdőgazdálkodás hatására erősen növekszik.  Állandó madár, meglehetősen nagy területhűség jellemzi, erdejét nem hagyja el, hanem ott tölti egész életét. A fák törzsén és vastagabb ágain kutat, táplálékát az ott lakó nagyobb hangyák, lárvák, pajorok, bogarak adják.  Csőrével ütögeti a korhadt fák kérgét táplálék után kutatva, majd a megtalált zsákmányt kivési. Hatalmas csőrével jókora lyukakat vág a fákon, hogy élelméhez jusson, valóságos ácsmunkát végez, melynek nyomát a fa tövében nagy szilánkok, forgácsok árulják el. Szorgalmasan végig járja birodalmának hangyabolyait, korhadó fáit, tuskóit, hogy napi eleségét megszerezze.

Majdnem varjú nagyságú, a hímnek egész fejteteje, a tojónak csak tarkója fényes vörös, különben egészen fekete, némi rozsdás árnyalattal. Csőre kékesfehér, szaruszínű, lábai ólomszürkék, szemei fehérek, később sárgásfehérek. A fatörzseken függőleges helyzetben való megmaradást a támasztékul szolgáló merev faroktollak és a két-két előre, valamint hátra irányuló, hegyes karmokkal ellátott ujjak segítik. Viseli a harkályok védjegyét, a vörös kalapot is, igaz a tojóé eléggé tarkóra csúszott, viszont már a fiókákon is ott látható. Hangja nyávogó, siralmasan ejtett plííi-jű, hlííi-jű, kliii-jő, reptében szaggatott krikk-krikk-krükk-krükk. Az erdőben nem repül magasan, de tisztások, vágások, völgyek fölött szajkószerűen, nem igen hullámzó szárnyalással, nagy magasságban siet át. 

Egy-egy fekete harkálypár nagy, kiterjedt területen szokott élni, fajtársait ott nem tűr meg.  Évente egy alkalommal költ. Nagyméretű, ovális bejáratú odúját saját maga készíti, nagy magasságban, általában évről-évre ugyanazt használja, minden évben kitisztítja, mélyíti. Kemény- és puhafákat egyaránt választ költőhelyül, de a belülről korható fákban gyakrabban váj odút. Fészekanyagot nem használ, csupán a vésésből származó forgácsra rakja le 4-5 tojását. Mindkét szülő kotlik. A fiatal madarak ivara már fiókakorban látszik a fejtollak színéből. A fekete harkály fiókái különböznek a többi hazai harkály fiókáitól abban, hogy amíg a szülők távol vannak táplálékot keresni, addig csendben vannak.

Magyarországon védett. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Forrás, Forrás