JELÖLŐ FAJOK A TISZA-TAVON

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának feltétele volt a közösségi jog átvétele. A természetvédelem vonatkozásában ez azt jelentette, hogy a magyar jogrendbe be kellett illeszteni az unió madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvét is. A két irányelv mellékleteiben szerepelnek azok a jelölő fajok, illetve élőhelyek, amelyek közösségi jelentőségűek, amelyek megőrzéséről a tagállamoknak gondoskodniuk kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan területeket kell kijelölni, amelyek az adott tagállam területén biztosítják e fajok és élőhelyek hosszú távú fennmaradását, ezek a területek a NATURA 2000 területek. 

Jelölő területek a tavon a természetes állóvizek lebegő és sekélyen gyökerező hínártársulásai és hínárállományai, ide sorolhatók az állóvizi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsgazos hínarasok, valamint az áramlóvizi békaszőlős, tündérfátylas minden komolyabb álló- és lassan folyó vízben megjelenő állománya, valamint az enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők.

A Tisza-tó jelölő fajai a következőek: