NYÁRI TŐZIKE

(Leucojum aestivum)

Fotók: By Stefan.lefnaer - Own work, CC BY-SA 3.0 at,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40410308, By Hans Bernhard (Schnobby), CC BY-SA 3.0,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10281612

A nyári tőzike elterjedési területe Dél-és Délkelet-Európában nedves réteken, de Közép-Európában csak meghonosodva él, Magyarországon a puhafaligetek védett növénye. Tisza-tóban a poroszlói medencében található nagyobb állománya. Nyirkos vagy nedves rétek, ártéri erdő, nedves, időszakosan elárasztott, tápanyagban dús, humuszos agyag, illetve vályogtalajokon fordul elő. 

A nyári tőzike 35-60 cm magas, többnyire csoportosan tenyésző hagymás évelő növény. Levelei 30-50 cm hosszúak, legfeljebb 2 cm szélesek, kékeszöld színűek, számuk növényenként 3-4. A tőkocsány rendszerint nem hosszabb a levélnél, többnyire 3-5 virágú. A hagyma 25-40 mm átmérőjű. Virágában a 6 szabad lepellevél egyenlő hosszú, harang alakban összehajló. Csúcsukon sárgás vagy zöldes folt van. A virágok bókolók, melléklepel nélkül. Rovarmegporzású. Termései húsos toktermések.

Virágzási ideje április-június között van. A tavaszi tőzikéhez hasonlóan galantamint tartalmaz, mérgező.

Védett, eszmei értéke 2000 forint. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1ri_t%C5%91zike