RÉTI CANKÓ

(Tringa glareola)

Rendszeres tavaszi és őszi átvonuló, nagyobb csapatait is meg lehet figyelni szikes tavakon, nedves réteken, árasztásokon, belvízfoltokon, halastavakon. Európai állománya csökken, a hazánkon átvonuló madarak a leeresztett halastavakon és természetes vizes élőhelyeken megfelelő táplálkozó és pihenőhelyet találnak. Átnyaraló példányok is előfordulnak. Egyes madarak Dél-Európában és Észak-Afrikában telelnek, de az állomány zöme a Szaharán túlra vonul. 

Átlagos testhossza 19-21 centiméter, szárnyfesztávolsága 56-67 centiméteres, testtömege 50-80 gramm közötti.  A hím és tojó között külső megjelenésre nincs különbség vagyis nincs nemi kétalakúság. Alapszíne szürkésbarna, hasa fehér. Nászidőszakban sűrűn pettyezett, farka is sűrűn mintázott, keresztsávos, a nyaka és begye finoman csíkozott. Nyugalmi ruháján a pettyek halványabbak, színe egyöntetűbb szürkés-barna. Pettyegetett rejtőszínével jól beleolvad a környezetébe, de szívesen mozog nyílt területeken is. Szeme sötétbarna, csőre fekete, lába zöldessárga. Főleg vízi rovarokat fogyaszt, a sekély vízben vagy a tocsogókon gázolva csipegeti fel táplálékát. Igen jól repül, ezért kevés természetes ellensége van. Felriasztva jellegzetes, csilingelő hangon szól, amelyről könnyen felismerhető.

Tocsogós réteken, mocsarakban, lápréteken költ. Fészkét általában zsombékon építi, fészekanyagként különféle növényi anyagokat használ. Tojásainak száma 3-4. A 22-23 napig tartó kotlásban és a fiókák felnevelésében a hím vállal nagyobb szerepet. A fiókák egy hónapos koruk körül válnak röpképessé. 

Magyarországon védett, eszmei értéke 25 000 forint. 

Forrás, Forrás, Forrás