TAVI LÓROM

(Rumex hydrolapathum)

Igen nagytermetű 2 méteres, nagylevelű lórom-faj, pangóvizekben, vizes termőhelyeken, mocsarakban többfelé előfordul. Terem tavak szélén, folyók holt ágaiban, szórványosan főleg nádasok szélén, az egész országban.

Szára barázdált, kevéssé ágas. Alsó levelei igen nagyok, 40-80 cm hosszúak, lándzsásak, hosszan kihegyezettek és nyélbe keskenyedők, szélük alig hullámos és aprón fodros. A levélnyele felül lapos. Virágzatának ágai elállóak, virágörvei zöldesek, párosak, belső lepel hasábjai nem szíves vállúak, tojás alakúak, vagy csaknem háromszögűek, tövük felé gyakran aprón fűrészesek., mindegyik, vagy legalább kettő púpos. Szélporozta, zöld virága júniustól augusztusig nyílik. Termése kedvelt madáreleség.