TÓCSASZITAKÖTŐ

(Leucorrhinia caudalis)

Európa középső részén, egy keskeny sávban honos, elterjedésének súlypontja Közép-Európa északi sávjába tehető. Meglehetősen ritka, élőhelye szétdarabolódott, nagy valószínűséggel egyike az Európa leginkább veszélyeztetett szitakötőinek. Magyarországon mára több előzően ismert élőhelyéről eltűnt és már csak a Tisza és a Dráva mentén található holtágakban és kavicsbányatavakban találhatóak kisebb, elszigetelt populációi. A faj leginkább a kevésbé sekély, gazdag hínárnövényzettel (sok esetben tócsagazvirágúakkal) benőtt, kisvizek lakója. Kedvelt élőhelyei a holtágak, morotvák, nagyobb állóvizek növénydús öblei.

A hím szinte egyik más Magyarországon élő fajjal sem téveszthető össze, jellegzetes faji bélyeg a kifehéredő szárnyjegy és szárnycsúcs, a potroh elülső felének fehéres, hamvas, bevonata, valamint a fehér potrohfüggelék. Lárvái erősen tüskézettek - az eddigi hazai vizsgálatok során - leginkább a tócsagaz állományokban található, feltehetően aktív zsákmánykereső életmódot folytat. A tócsaszitakötő a kétéves fejlődésű, korán kibújó, szinkronizáltan kelő szitakötők közé tartozik. Az átváltozás gyakran zajlik a vízből kiálló növényeken, - nádszálon, gyékényen és más kiemelkedő növényi részen, - ritkábban a parton is megfigyelhető.

A kibújást követő 1-2 héten belül lehet az ivarérett - főként hím - példányokat megfigyelni a szaporodásra alkalmas helyeken territóriumot foglalva. Ezek a területek gyakran tócsagaz állományok, ahol a víz fölé hajló ágakon, száraz nádcsonkokon pihenő hímek időről-időre körbejárják területüket, majd visszatelepednek őrhelyükre, közben esetenként összecsapásokba keverednek a szomszédos terület "gazdájával", vagy más fajú szitakötőkkel.

Nőstény érkezésekor a legszemfülesebb hím rácsap, megragadja és hamarosan bekövetkezik a párzás, a vízparttól kicsit távolabb, nyugalmas helyen letelepedve. Ennek végeztével a hím visszakíséri partnerét a vízhez és megfelelő helyen a nőstény potrohvégét a vízbe merítgetve elkezdi lerakni tojásait, a víz fölött lebegve. Eközben a hím a nőstény fölött szitálva őrködik, igyekszik minden fajazonos hímet távoltartani, de nem riad vissza a nála termetesebb "betolakodók" elüldözésétől sem. Természetesen a csatározások közben előbb-utóbb szem elől téveszti a nőstényt, és az hamarosan odébbáll, vagy másik hím csap le rá, így kezdődik az egész előlről.

Magyarországon fokozottan védett, termé-szetvédelmi értéke 100 000 Ft. 

Forrás